Chytání štik v zarostlých vodách

V tomto příspěvku se zmíním o svých zkušenostech s lovem štik v zarostlých vodách. Mám na mysli mělké vytěžené pískovny s čistou vodou, kde díky průzračnosti vodního sloupce není problém, aby vodou prorostly rostliny ode dna až k hladině, ať už jde o porosty lakušníku okrouhlého, který na hladině vytváří bílé květy, dále stolístek  a růžkatec. Ten opravdu může prorůst i několikametrovou hloubkou. V mělčích pobřežních partiích do dvou metrů hloubky se k němu přidávají porosty stulíků (jsou podobné leknínům, jen mají malé žluté nachytano.czkvěty) a při břehu pak rákosová pole.

První, co je třeba si uvědomit, je že vodní rostliny, jakkoli je jejich zachytávání na háčcích a čištění nástrah otravné, nejsou naši nepřátelé. Právě naopak. Jsou domovem mnoha druhů ryb. Poskytují jím ochranu, úkryt i potravu. Na rostlinách žije spousta šneků, prohánějí se v nich drobné rybky a dravci v nich najdou jak stín, tak úkryt, ve kterém pak čekají na kořist. Na čisté vodě bez rostlin na vázek buď nežije nic anebo se to velmi rychle vyloví. Rostlinná pole ztěžují lov jen nepřipraveným a rybářský tlak na zarostlou vodu je většinou nižší než na vodu vyčištěnou.

Pokud chceme chytat štiky na čisté vodě, musíme tomu přizpůsobit naše vybavení, nástrahy a styl jejich prezentace a vedení.

Nezatížené gumové nástrahy jsou ideální nástrahou pro zarostlé vody

Šňůra

Osobně pro lov štik ve vodách zarostlých vodním rostlinstvem preferuji pletenou šňůru o nosnosti alespoň 10 kg, což odpovídá průměru 0,15-0,17mm. To proto, že každá zaseklá štika se bude snažit doslova zapíchnout do nejhlouběji do spleti vodních rostlin a chtě nechtě ji pak musíte z vody vytáhnout i s několika kilogramy vodní trávy. Pletená šňůra také spolehlivě přeřízne stonky stulíků, pokud se souboj se štikou odehrává ve stulíkovém poli.

Nástrahy

Problémem lovu v zarostlé vodě je buď to, že rostliny prorostly až k hladině nebo těsně pod ni a pak jakákoli hlouběji chodící nástraha neustále vázne v travách a stává se neúčinnou. Co nához, to vytáhnete pár kilo trav. Můžete sice házet i tam, kde rostliny nejsou a nástrahu protáhnout jen při okraji vodních rostlin, aby nástraha nezachytila, ale okraje vodního rostlinstva prochytává každý. Ryby nachytá ten, kdo loví nad a ve vodním rostlinstvu.

V úvahu proto přicházejí ty nástrahy které lze vodit mělce stále ještě nad vrstvou rostlin.

1) rostliny pod hladinou:

- mělce chodící woblery

- poppery a stickbaity

- plovoucí jerky

- hladinové woblery

- gumové nástrahy bez zátěže

- gumové nástrahy na shallow screw

- nezatížené jigstreamery

- lehké rotačky

- spinnerbaity

Velmi rád chytám i tam, kde je hloubka například 3-5m a rostliny dosahují třeba 1-1,5m pod hladinu. Tam se velmi dobře uplatní jak jerkbaity, které lze velmi daleko nahazovat, tak gumové nástrahy bez zátěže, které vedeme nad rostlinami (různé rippery jako třeba Monarch Dok Pikeshad, Westin ShadTeez). Uplatní se i mělčeji chodící woblery jako třeba Bonito Krap 9 SR, Rapala Shallow Shad Rap. Pokud je rostlinný sloupec ještě výše, sáhnu po plovoucích woblerech Monarch Dok v supershallow verzi (Monarch Dok Bombic FAT Supershallow, Moby 10 supershallow), plovoucích jercích, popperech nebo mému gumovému favoritu na velké štiky Monarch Dok Frogtail 19 a 25cm, které bez zátěže mohu vodit přímo po hladině. Velmi zajímavou akci dávají velké štikové streamery bez zátěže, které se skoro nepropadají do hloubky a lze je vodit velmi pomalu. Na poppera vám může velmi často vystartovat i pěkný okoun.

nachytano.cz

2) rostliny až po hladinu

V zarostlých vodách se dají s úspěchem lovit štiky, i když vrstva rostlin zdánlivě vypadá neproniknutelně. Pod hladinou totiž mezi rostlinami jsou často velké mezery, kterými se ryby mohou bezstarostně pohybovat, aniž by byly shora rušeny vodními ptáky nebo jinými predátory a cítí se tu bezpečně. Zato žába nebo myš na hladině si nikdy není jista životem.

I když rostliny prorostou až k hladině a pokrývají ji, což je častý případ stulíků, nemusí být voda nechytatelná. I zde štiky často stojí skoro pod hladinou a čekají na žáby, myši a jinou havěť, která plave po hladině. Důležité ale je, aby nástraha plavala na hladině a háčky byly buď směrem nahoru (typicky gumové žabky) nebo aby byly háčky skryty v těle nástrahy (offsetové háčky v gumových nástrahách). Pak můžete takovou nástrahu klidně hodit to stulíkového pole a vést ji přes listy. Štika si přes příkrov rostlin při útoku prorazí cestu. Pak začne mela.

K tomuto účelu se dobře hodí:

- gumové nástrahy bez zátěže nastražené na offsetových háčcích

- velcí smáčci bez zátěže

- gumové žáby

- red bass nymfy (130mm, 200mm) na offsetových háčcích

S těmito nástrahami většinou lovíme s přestávkami a poškuby, kdy je přetahujeme z rostliny na rostlinu a ty, které se potápějí, necháváme pomalu propadat vodním sloupcem v očkách mezi rostlinami.

Petrův zdar přeje Vaše přívlačová speciálka Ryba na háčku.cz - https://rybanahacku.cz

Sdílet članek

Hodnocení článku

Počet hlasů: 0

Diskuze

Přidat příspěvek do diskuze