Sportovní rybolov Vladimír Suder


Místní rybářský řád k provozování sportovního rybolovu na rybníku ve Staříči u rychlostní komunikace Frýdek-Místek - Ostrava.  

nachytano.cz
Doba lovu:

duben - květen:     pátek 15:00 - 19:00     sobota - neděle 7:00 - 19:00
červen:     pátek 15:00 - 20:00     sobota - neděle 7:00 - 20:00
červenec - srpen:     denně 7:00 – 20:00      
září – říjen:     pátek 15:00 - 19:00     sobota - neděle 7:00 - 19:00

  K lovu není třeba rybářský lístek.

    Lov je možno provozovat jen ve vyhrazeném prostoru severní a jižní hráze.
    Počet rybářů maximálně 18, každý rybář může mít bezplatně jako doprovod maximálně 1 osobu.
    V roce 2013 na dobu neurčitou zkušební systém lovu CHYŤ A PUSŤ !!!.
    Ulovené ryby se po změření vracejí ihned do rybníka.

    Rybářské nářadí, způsoby lovu, nástrahy.

    - Rybář smí používat nejvýše dvou prutů, na každém z nich dva návazce.
    - Povinné jsou háčky bez protihrotu.
    - Rybář je povinen u sebe při lovu vyprošťovač háčku, metr, podběrák, podložku pro manipulaci s ulovenou rybou . - Rybář je povinen každou ušlechtilou rybu vylovit z vody podběrákem.
    - Rybář musí mít u sebe rybářskou prodejku a průkaz totožnosti.

    Zákaz vstupu na hráze rybníka bez zakoupené povolenky.

    a) Lov ryb smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám řádného výkonu rybářského práva, ochrany ryb a ostatních vodních živočichů.

    b) Při chytání na dvojháček či trojháček a na rybku smí být nejvýše jeden návazec.

    c) Lov na rybku a přívlač je povolen.

    d) Při přívlači je dovoleno lovit jen jedním prutem, přičemž nesmí být další pruty připraveny k lovu.

    e) Během lovu musí mít rybář nastražené pruty v účinném dosahu.

    f) Zavážení nástrah loďkou je povoleno.

    Obecné zásady chování při lovu

    Každý rybář, včetně doprovodu se v areálu rybníka pohybuje na vlastní nebezpečí a je povinen chovat se tak, aby neohrozil zdraví ostatních. Parkování aut v okoli rybníka je možné jen na vlastní riziko (není součásti areálu). Rybář je při pobytu u rybníka povinen zachovat pořádek a maximálně šetrně a ohleduplně se chovat k přírodě. Po ukončení chytání ryb je chytající povinen uklidit místo rybolovu a okolí. S ulovenými rybami je rybář povinen zacházet šetrně a dle rybářské etiky, zejména je nepoškozovat vláčením po břehu,násilným vyprošťováním zaseknutých háčků a trýznit ponecháním živých na suchu. Majitel povolenky ručí za případné škody vzniklé jeho jednáním na stanovišti, vodním díle, na březích a zařízeních. Kontrolu těchto zásad bude provádět pověřená osoba. Při porušení těchto zásad bude rybář vykázán z objektu. Při pokusu o krádež ryb nebo velmi hrubém chování bude tato situace řešena prostřednictvím policie.

    Poznámka: pro skupinu nejméně šesti rybářů je možno dobu lovu upravit dle požadavku včetně nočního lovu ve vyhrazeném prostoru v době od 22. 00-6. 00 hodin. 


Ceny povolenek

denní - od 6:00 do 22:00 hodin - 180 Kč

noční - od 22:00 do 6:00 hodin - 230 Kč

K lovu není třeba rybářský lístek.

Kontakt

Vladimír Suder

telefon: +420 732 453 823
e-mail: v.suder@seznam.cz


Sdílet članek

Hodnocení článku

Počet hlasů: 1

Diskuze

Přidat příspěvek do diskuze