Sportovní rybolov Hastrmanka

Představujeme vám zcela nový  soukromý rybářský revír s názvem HASTRMANKA. Nabízí Vám možnost pohodové relaxace v klidném, člověkem téměř neposkvrněném prostředí. Ocitnete se  pouze v krásné  a  malebné přírodě, kde jedinou  výjimkou je restaurace v areálu. V restauraci můžete ochutnat skvělou kuchyni nebo využít dobře zásobený bar. Je zde také možnost pronájmu krásných apartmánů s krásným výhledem na rybník a okolní přírodu.
Najdete nás v obci Dětmarovice, okres Karviná, kraj Moravskoslezký

Co vše na tomto revíru najdete.
nachytano.cz
 - Odpočinek a relaxaci v přírodě
 - Upravená lovná místa
 - Zajímavý rybolov s extrémě bojovnými rybami
 - Příjezd a parkování vozidel v areálu
 - Individuální přístup
 - Poradenství a řešení vzniklých problémů při návštěvě vodní plochy
 - Možnost konání netradičních firemních i soukromých akcí 
Platný ceník  na rok  2014
Platnost 
   Cena   Kč     Počet ryb
1 den 7-19h     200,-  0
1 den 7-19h     250,-     2 pstruhy (25 – 40cm)
1 den 7-19h     350,-      1 kapr nebo amur (
     40 – 50cm)
1 den 24h     300,- 0
2 dny     500,- 0
3 dny      600,-  0
1 týden   1.000,-       1 ( dle řádu)
1/2 roku     2.600,-     4 ( dle řádu)
1 rok pouze omezený počet     3.950,-     8 ( dle řádu)


Dále je možno stanovit podle domluvy  individuální časový a cenový tarif. V případě zájmu odebrání ryby Kapr a Amur ( zasakování) v termínech  1-3 dnů ,  k výše popsané ceně  je nutno  připočíst částku 70,-Kč/ kg.

Ceník ubytování:

Apartmán pro 4 osoby     690,-
parkovné     zdarma
bivak     zdarma

Rybářský řád


OBECNÉ :

    Rybář , jež si zakoupil  povolení k lovu ( dále jen povolenka) , převzetím stvrzuje, že se řádně seznámil s rybářským řádem, a že  se všemi ustanoveními souhlasí.
    Po příchodu k vodní ploše, musí rybář před započetím lovu zapsat docházku. Po ukončení lovu, nebo dne je nutno položku proškrtnout.
    S pruty může manipulovat pouze osoba, která si řádně zakoupila povolenku
    Rozdělávat oheň smí rybář pouze ve vybudovaných ohništích.
    Povolenka není přenosná na druhou osobu.
    Rybář musí mimo povolenku mít u sebe i doklad totožnosti.
    Sportovní rybolov na rybníku Hastrmanka se provozuje na vlastní nebezpečí a na odpovědnost držitele povolenky, který zodpovídá i za osoby, které jsou s tímto na vodní ploše.
    Provozovatel si vyhrazuje stanovit krátkodobý  ( max. 1 týden dlouhý  ) zákaz rybolovu. Za tyto dny, se neposkytuje náhrada.

PRAVIDLA :

    Rybář smí používat nejvýše 2 pruty. Na každém prutu může být pouze jeden návazec. Lovit se smí pouze na plavanou a položenou. Při lovu na položenou, se vyžaduje průběžná montáž. Montáž na položenou musí mít nad zátěží (olovo,krmítko,kámen) bužírku,olověné jádro, nebo obdobný pevný materiál, který zabrání pořezání ryby při zdolávání.
    Rybář musí použít pouze háčky bez protihrotů ( Toto ustanovení neplatí pro lov dravců).
    Je dovoleno používat loďky k vyvážení návnad, nástrah , zakrmování  a bójkování. Loďku je možné i použít k mapování sonarem. Zdolávání ryby z loďky povoleno. Po skončení lovu, je nutno bójku stáhnout z vodní plochy .
    Při ulovení ryby je tuto nutno podebrat podběrákem, položit na již vlhkou podložku, ránu od háčku vydezinfikovat.
    Ryby po ulovení, případném vážení , měření a focení, je nutno co nejrychleji pustit zpět do vody.nachytano.cz
    Po celý rok se chytá NON-STOP.
    Rybář musí na rybníku udržovat pořádek  a chovat se šetrně k okolní přírodě. Veškeré odpadky musí být uloženy v odpadních pytlech a po skončení rybolovu je nutné odpadky odvést a zlikvidovat. Po příchodu k vodě nejdříve rybář provede prohlídku místa a je-li  toto znečištěno, je povinen tento prostor  před rybolovem uklidit.
    Při ponechání si ryby se stanovenou délkou  , je rybář povinen tuto skutečnost ihned řádně  zapsat do přehledu o úlovcích.
    Rybář si může ponechat v jednom dni max. 2 ks ušlechtilých ryb, v jednom týdnu max. 4 ks ušlechtilých ryb. Ulovením a zasakováním 2 ks ušlechtilých ryb, rybolov v daném dni pro rybáře končí. Rybáři hostující 12 h až jeden týden  se drží povoleného počtu ryb, které mají vyznačené v povolence.

POVINNÁ VÝBAVA :

    Podložka pro ryby o velikosti min. 50 x 100 cm, tl. 0,5 cm
    Podběrák o vel. ramene min. 60 cm
    Metr, vyprošťovač háčků, dezinfekce pro ryby ( Septonex a pod. ) , vezír pro uchovávání ryb
    Osvětlení ( Každý rybář musí být v noci osvětlen neagresivním světlem , jako baterie, svíčka, svítilna  apod. )
    Igelitový pytel  ( taška ) na odpadky
    Háčky bez protihrotů

ZAKAZUJE  SE :

    Lovit ryby jiným způsobem, než je popsáno v tomto řádu.
    Přísný zákaz vnadění krví, mléčnými kaly, syrovými luštěninami, živočišnými produkty,     vnadění kukuřicí.
    Zákaz lovu ze strany Restaurace nachytano.czHastrmanka.
    Ničit a poškozovat rybářská zařízení, nebo jejich části.
    Přísný zákaz ponechávání odpadků u břehů, házení  odpadků do vody, znečišťování okolí a pod. Nedodržení tohoto ustanovení bude považováno za hrubé porušení rybářského řádu.
    Je zakázáno poškozování travnatých  a lesních porostů, zejména keřů.
    Rozdělávání  ohně mimo určená místa.
    Přivlastňovat si větší počet ryb, přivlastňovat si ryby mimo vymezený rozměr, přivlastňovat  si trofejní ryby, zabíjet ryby u vody, předávat ryby  další osobě, přijímat ryby od jiných rybářů, používat společný vezír.
    Lovit ryby bez platné  povolenky.
STANOVENÉ  DÉLKY  RYB


Druh ryby    Lovná míra
KAPR  OBECNÝ    DO 50 CM
AMUR  BÍLÝ       DO 50 CM
PSTRUH DUHOVÝ     25 – 45CM
CANDÁT   OBECNÝ    CELOROČNĚ HÁJEN
ŠTIKA  OBECNÁ      50 CM
SUMEC  VELKÝ    NEOMEZENĚ
SUMEC VELKÝ ALBÍN     CELOROČNĚ HÁJEN
JESETER SIBIŘSKÝ      CELOROČNĚ HÁJEN
JESETER RUSKÝ     CELOROČNĚ HÁJEN

 
  Kapr a Amur mají stanovenou nejnižší a nejvyšší hranici pro ponechání si ryby.
    Stejně jako sumce je možné mírové úhoře sakovat neomezeně, avšak max.  7 kg týdně.
    Jeseter Sibiřský a Jeseter Ruský jsou celoročně hájeni. Rybář, který  uloví Jesetera, tohoto musí bezodkladně pustit zpět do vody. Do povolenky se do  sekce poznámky  napíše zápis : J/míra/váha ( pokud rybář disponuje  i váhou).

KONTROLA LOVÍCÍCH :

    Kontrolu rybářů provádějí osoby pověřené provozovatelem , tyto osoby mají průkaz s fotografiií : Rybářská stráž Hastrmanka.
    Rybář na výzvu je povinen předložit ke kontrole povolenku, občanský průkaz, umožnit prohlídku přístřešku, batohů, montáží, povinné výbavy a kufru vozidla.
    V případě porušení jakéhokoliv ustanovení rybářského řádu, je rybářská stráž oprávněná odebrat rybáři povolenku, přisvojené úlovky a vykázat jej od vody.
    Rybářská stráž při rybolovu má výjimku v používání nočního osvětlení  pro možnost výkonu své pravomoce, tedy rybářská stráž nemusí být po setmění osvětlena.

Provozovatel si vyhrazuje místo na případné změny v rybářském řádu, nebo na dodatky.

 Kontakt
nachytano.cz
Adresa:
Sportovní rybolov HastrmankaQR
Dětmarovice 1034
Dětmarovice
735 71

Info a rezervace:
Mobil: +420 732 111 219

E-mail:
info@sportovni-rybolov-hastrmanka.cz

Web:
https://sportovni-rybolov-hastrmanka.cz/

GPS:
49°52’45.084″N, 18°27’51.340″E
Sdílet članek

Hodnocení článku

Počet hlasů: 0

Diskuze

Přidat příspěvek do diskuze