Hamerský rybník

Hamerský rybník  byl založen v 16. století o rozloze 57 ha a koncem 19. století se stal i díky okolním borovým lesům oblíbeným cílem rekreace. U hráze rybníka byla postavena nachytano.czstředověká pevnůstka, v 17. století přestavěna na zámek, později hájovnu, dnes sloužící jako rekreační objekt.
Po dlouhá léta byl v držení Pozemkového fondu, od něhož jej měla obec pronajatý. Představitelé obce považovali Hamerské jezero za historický majetek, a proto o něj dlouho usilovali.
Péče o jezero začala de fakto až v devadesátých letech, mimo jiné i v souvislosti s útlumovým programem těžby uranové rudy. Hamr na Jezeře se pozvolna stává opět vyhledávanou rekreační oblastí a tomu je také přizpůsobena činnost rybářů. "Rybochov je extenzivní, to znamená, že se ryby nesmějí ani přikrmovat a rybník se nesmí ani hnojit. Na druhém místě je ekologické hledisko. Jedna třetina Hamerského jezera patří do chráněné krajinné oblasti. Teprve na místě třetím, co do významu, je chov ryb.

Obsádka se skládá dohromady vzhledem k funkcím jezera. Vychozí je při tom doporučení Výzkumného ústavu rybářského a hydrogeologického ve Vodňanech. Na základě doporučení odborníků vysadili rybáři v Hamerském jezeře už v roce 1994 tolstolobika, rybu, která má svůj domov na Dálném Východě. "Tolstolobik filtruje zelené řasy, živí se fytoplanktonem a díky tomu nejsou v Hamru potíže s kvalitou vody. Kapři se v Hamru chovají doplňkově, hlavně pro sportovní rybolov. Složení obsádky také odpovídají vylovené ryby.

Pokyny k rybolovu na Hamerském jezeře

Povolenky k rybolovu je možno zakoupit na Obecním úřadu v pracovní době nebo u pana Václava Lanka
(tel.: 602 846 595) v Hamru na Jezeře, Děvínská čp. 33

Ceny povolenek :
jednodenní 200,- Kč víkendová: Pá-Ne 400,-Kč
týdenní 600,- Kč
měsíční 1.000,- Kč
celosezónní 5.000,- Kč
vydaná povolenka k rybolovu je nepřenosná na jinou osobu
nachytano.cz
Pokyny k rybolovu na udici na Hamerském jezeře

- lovení ryb je povoleno na dva pruty, na jednom prutu mohou být max. dva návazce
- denní úlovek ryb, které si můžete ponechat může být pouze max. 1ks kapr obecný, 1ks kapr; americký (bafalo), 2ks lín obecný,
1ks štika obecná, 1ks candát; 1ks sumec velký; ostatní ryby do celkové váhy 7kg
- minimální a maximální délka úlovků : kapr obecný a kapr americký – (míra od 40cm – do 69cm); štika obecná - 70cm; candát - 50cm;
lín obecný - 25cm; sumec - 90cm ostatní ryby dle platného rybářského řádu
- každý úlovek ušlechtilé ponechávané ryby je rybář povinen ihned zapsat do přehledu úlovků k vydané platné zakoupené povolence
- doba lovu : - sezóna od 1.4. – 31.11. (datum zahájení sezóny může být upřesněn po termínu zarybnění)
- každý den od 05,00 do 22,00 hodin;
V době lovení ryb musí mít u sebe každý rybář mimo platné povolenky základní výbavu : metr, peán, podběrák, vezírek, tužku.
Prostor pro rybolov – (viz. vyznačená místa na mapce)
- rybolov je povolen pouze ze severního břehu a to od tenisových kurtů k hrázi a od přelivu na východní straně hráze k malé pláži pod Hutníkem
- z hráze jezera, přelivu a 50metrů od hrany přelivu východně je lov ryb ZAKÁZÁN
- každý rybář dbá na dodržování zákazu koupání v prostoru vyhrazeném pouze k rybolovu
- správce areálu Motorlet je povinen zajistit volný přístup kontrolnímu orgánu obce

Je zakázáno :

- lovit štiku a ostatní dravé ryby do data 30.6.
- ponechávat si uloveného kapra nad 70cm včetně (viz. minimální a maximální délky úlovků)
- lovit ryby z loděk a mimo vyhrazené prostory
- rozdělávání ohňů a táboření v prostoru jezera mimo vyhrazená místa
- zavážení návnady a nástrahy
- umisťovat bójky
- přechovávat ryby ulovené z předešlého dne ve vezírku
Každý je povinen udržovat čistotu a pořádek na místě, které si vybral k lovu – odpadky si nachytano.czodnášet z místa.
Při zjištění nepořádku kontrolním orgánem obce bude postupováno v souladu s vydanou platnou vyhláškou obce; v souladu zákonem č. 200/1990
Sb. o přestupcích a dále platným zákonem č. 185/2000 Sb. o odpadech s patřičným postihem a následnou sankcí.
Vydaná povolenka společně s vyplněným přehledem úlovků se musí skončení doby její platnosti vrátit na Obecní úřad Hamr na Jezeře
nebo do připravené schránky u Obecním úřadu v Hamru na Jezeře, popř. pověřenému zaměstnanci obce Hamr na Jezeře, který povolenku vystavil.
V případě nenavrácení povolenky, po skončení doby její platnosti, Vám již nemusí být vystavena další na příští sezonu.
(Ztrátu povolenky je nutno nahlásit Obecnímu úřadu Hamr na Jezeře nebo na tel.: 602 846 595).
Porušení pokynů k rybolovu a lov ryb mimo vymezený prostor je považováno za trestný čin
pytláctví dle Trestního zákona č. 140/1961 Sb. a v případě zjištění tohoto porušení bude věc oznámena na
Policii ČR a další povolenka Vám nebude již nikdy vydána.Sdílet članek

Hodnocení článku

Počet hlasů: 6

Diskuze

Přidat příspěvek do diskuze