Rybník Dolní Bukovsko - Strhaná hráz

Jedná se o soukromý 5.0 ha revír bohatě zarybněn především kaprem, amurem, línem, štikou, sumcem, okounem, tolstolobikem.
Dolní Bukovsko najdete v Jihočeském kraji cca 25 km na sever od Českých Budějovic.
Obsádku tvoří mnoho trofejních kusů od 7 do 16 kg. Chytá se pouze metodou Chyť- Pusť.
nachytano.cz
Rybářský řád

1.    Obecné zásady chování při lovu

Rybář je při pobytu u rybníka povinen zachovávat pořádek a maximálně šetrně a ohleduplně se chovat k přírodě. Po ukončení chytání ryb je chytající povinen uklidit místo rybolovu a okolí. Případné odpadky musí shromáždit v soudržném obalu a dát do odpadových nádob. Toto ustanovení bude předmětem kontroly a jeho porušení bude posuzováno dle zákona 238/91 Sb., jako založení černé skládky a postihy dle 200/90Sb. Mládež do 10 let smí lovit v doprovodu osoby starší 18 let a to zdarma.

S ulovenými rybami je rybář povinen zacházet šetrně a dle rybářské etiky, zejména je nepoškozovat vláčením po břehu, násilným vyprošťováním zaseknutých háčků. Zakazuje se škrabání a kuchání ryb v katastru rybníka. Je zakázáno rozdělávání ohňů na jiném než vyhrazeném místě. Při výkonu rybolovu je nutné, aby lovící dodržovali mezi sebou vzdálenost nejméně 3 m, při lovu přívlačí 20 m, pokud se nedohodnou na menší. Lovící nesmí u sebe přechovávat žádné ryby

2.    Doba lovu

Sportovní rybolov je povolen od 1.4. do 20.10. osobám, které se prokáží zakoupenou povolenkou vydanou správcem rybníka.

Doba rybolovu od 6.00 – 21.00 za       • 250 Kč/osoba, max. 3 pruty

24hodinová doba rybolovu za              • 300 Kč/osoba, max. 3 pruty

+ 50 kč ubytování na den / rybář

    
3. Rybářské nářadí, způsoby lovu, nástrahy

Lov musí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám řádného výkonu rybářského práva, ochrany ryb a ostatních živočichů.

Je povoleno chytat max. na 3 pruty, každý nejvíce o dvou návazcích s jednoduchými háčky.

Zavážení nástrah plavidly je povoleno.


4. Kontrola a dozor

Tuto činnost vykonává řádně ustanovená osoba – správce nebo majitel revíru. Chytající je povinen umožnit kontrolu dokladů, nahlédnutí do prostoru auta, rybářského náčiní, nářadí. Pro případ, že oprávněný z pověření k lovu ryb poruší ustanovení z tohoto rybářského řádu, má správce nebo majitel provozování rybolovu právo ihned ukončit bez nároku na náhradu prostředků vynaložených na nákup pověření k lovu ryb.

     nachytano.cz
5. Parkování vozidel

Před rybníkem vpravo je u příjezdové cesty naproti tribuně velké označené zatravněné parkoviště. Z důvodu ochrany přírody a udržování zelených travnatých ploch kolem rybníka jsou rybáři povinni zanechat vozidlo na tomto parkovišti. Neuposlechnutí bude posuzováno jako porušení Rybářského řádu včetně zrušení povolenky k lovu ryb bez náhrady!

 
KAŽDÝ RYBÁŘ MUSÍ MÍT KROMĚ POVINNÉHO VYBAVENÍ TAKÉ PODLOŽKU POD RYBY!
ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ SRKAČEK – UDICE MUSÍ BÝT ÚNIKOVÁ, ABY SE RYBA V PŘÍPADĚ UTRŽENÍ DOKÁZALA HÁČKU ZBAVIT!!!

V PŘÍPADĚ, ŽE SPRÁVCE NEBO JINÁ OPRÁVNĚNÁ OSOBA ZJISTÍ, ŽE RYBÁŘ POUŽÍVÁ NEPOVOLENÉ NÁVAZCE, BUDE OD VODY OKAMŽITĚ VYKÁZÁN A V DANÉM ROCE MU DALŠÍ POVOLENKA NEBUDE VYDÁNA! JEDNÁ SE O HRUBÉ PORUŠENÍ RYBÁŘSKÉ ETIKY!!!


Kontakt

Milan Pícha Veselí nad Lužnicí
Větrná 667
Tel: 603 151 779
Email: pichamilan@seznam.cz

Pokud jste na jmenovaném revíru byli rybařit, prosím o komentář, jak jste byli spokojeni. Pomůže to dalším rybářům při výběru revíru.Sdílet članek

Hodnocení článku

Počet hlasů: 5

Diskuze

Přidat příspěvek do diskuze