Mám rád pískovny


nachytano.czNevím   přesně, co na pískovnách tak zbožňuji...   Možná obtížnost lovených  kaprů mě neustále láká vracet se k pískovému  břehu.  A  nejen to. Je toho  zřejmě  více.  Každopádně  v  oblasti  Polabí,  kde  žiji,  je  takových  vod  dost.  Rybařil  jsem  na  více  jak  dvaceti  pískovnách  v  oblasti  do  15  km  od  mého  bydliště.  Ačkoli  jsou  vzhledově  téměř  stejné,  každá  z  nich  je  vlastně  úplně  jiná.  Jen  v  jednom  jsou  si  stále  více  podobné  -  velký  rybářský  tlak,  menší obsádka větších kaprů a nevyhovující rybářský řád. Vzpomenu si na začátky, kdy  jsem  jednotlivé  pískovny  navštívil,  a  s  jistotou  mohu  říci,  že  se  toho  mnoho  změnilo.   Bohužel   ne   k   lepšímu.   Třeba   lokalita  Gigant  u Stéblové,  a  nejen  ta,  je  dávnou  historií  dobré  kaprové  vody.  Většina kaprů z těchto vod byla odvezena, popřípadě   okamžitě   vyuzena   na   oplocených  soukromých  pozemcích  přímo  u  vody.  A  co  to  znamená?  Přemístit  se  na poslední  nadějné  lokality.  Bohužel  ani  to  není  žádné  východisko,  jelikož  postupem  času  dojde  i  na  tyto  vody.  Přesně  tak  jsem před lety uvažoval. Proto jsem začal vyhledávat  lokality,  které  nespadají  pod  rybářský  svaz.  Mezi  ně  patřila  například  pískovna nedaleko Gigantu, která je v současné době bohužel již rybářského svazu. Tuším, že se v soupisu revírů v rybářském řádu  nazývá  Týniště.  V  době,  kdy  píši  tyto  řádky,  jsem  na  jednu  stranu  šťastný,  ale   na   druhou   také   smutný.   Radostný   proto,  že  jsem  tyto vody  navštívil  dříve,  než   podlehly   nájezdům   „kaprojedů“,   a   zarmoucený z toho, co tady nemusím ani popisovat...  Jsem  rád,  že  jsem  se  před  lety  rychle  rozhodl,  ač  v  některých  situacích  riskantně,  k  lovu  na  těchto  vodách.  Vždyť  na  již  zmíněném  Týništi  se  během  jednoho   roku,   co   spadl   pod   rybářský   svaz,   odvezlo   nespočet   úžasných   ryb.  
Ti  kapři,  které  jsem  tam  lovil,  jsou  pryč.  Takže další prázdná pískovna, která bude rok  co  rok čekat  na  podzimní  násaďáky.  Takhle  to  šlo  pořád  dokola.  Utíkal  jsem  z  jedné  pískovny  na  druhou,  až  jsem  se  dostal  zřejmě  k  poslednímu  ráji  na  zemi  -  pískovně  Oplatil.  Tam,  kde  jsem  mohl  mít  ještě  kousek  klidu  a  naději  na  to,  že  ve vodě plave nějaký kapr. V ten čas jsem ještě   netušil,   že   si   budu   užívat   jedny   z  posledních  a  nejkrásnějších  zážitků  na  území České republiky.
    
  Na  pískovně  Oplatil  jsem  chytal  takřka  od té doby, co jsem začal rybařit. Avšak na kapry  jsem  se  tam  soustředil  poprvé  před  pěti  lety.  Rozhodl  jsme  se  tak  i  s  nebezpečím  ztráty  rybářského  lístku.  Lokalita  patřila  pod  vodárnu  a  čas  od  času  byla  kontrolována.   Ovšem   situace   na   ostatních  revírech  mě  pobízela  k  tomu,  abych  do  toho  šel.  Upřímně  řečeno,  nebylo  co  ztratit.  Pamatuji  si  na  svou  první  sezonu.  Jistě vás zajímá, jak jsem dopadl. Tak tady je  výsledek:  jeden  šupináč  50  cm,  kterého  jsem  ulovil  na  jaře  a  podruhé  na  podzim.  Zahájil  jsem  s  ním  sezonu  a  zároveň  i  ukončil.  Ptáte  se,  kde  jsou  další  úlovky? 
Nejsou!  Ulovit  jednoho  malého  kapra  a  ještě dvakrát na 180ha vodě (výměra před zasypáním průplavu) za několik týdnů lovu svědčilo  o  tom,  že  Oplatil  bude  skutečně  tvrdým oříškem.
    
Další  rok  jsem  zahájil  sezonu  rovnou  z časného jara. Za týden nočního lovu jsem měl  jeden  záběr.  Koho  si  myslíte,  že  jsem  vytáhl? Byl to zase starý známý šupináček. Neuvěřitelné   štěstí   i   smůla   v   jednom.   Průhlednost  vody  časně  z  jara  byla  hodně  vysoká,   proto   jsem   po   týdnu   výpravu   ukončil. Počkal jsem si na letní období, kdy se  ve  vodě  konečně  objevil  fytoplankton.  S  větší  nadějí  na  záběr  jsem  opět  vyrazil  ke  břehům  Oplatilu.  Jenže  další  týden  a  půl  utekl  jako  voda.  Samozřejmě,  že  bez jediného záběru. Nyní tady hýřím dny jako na běžícím páse, ale řeknu vám, že nebylo jednoduché  vydržet  a  hlavně  stále  věřit.Hladina  se  ani  nehnula.  Neviděl  jsem  ani neslyšel  jediného  kapra.  Kdyby  se  alespoň jeden  vyhodil,  říkal  jsem  si  tolikrát  pro sebe.  Zkrátka  nic.  Další  týden  a  půl  byl  za mnou, ale ještě jsem měl před sebou jeden den  lovu.  Za  horkého  poledne  mi  jednou pípnul  hlásič.  Podíval  jsem  se  na  prut,  ale nic se nedělo. Zřejmě nějaký přejezd, myslel jsem  si.  Jenže  po  chvíli  se  roztočila  cívka navijáku.  Vlasec  se  přes  dotaženou  brzdu roztočil   nevídanou   rychlostí.   Okamžitě mi  bylo  jasné,  že  se  nejedná  o  malého  šupináče.    Přišel    záběr,    kvůli    kterému jsem  obětoval  tolik  času.  Tělo  se  mi  vzrušením třáslo. Měl jsem velký strach, že mi kapr  spadne.  Nebylo  se  čemu  divit.  Ono když  je  člověk  několik  dní  až  týdnů  bez záběru,  pomalu  a  jistě  ztrácí  sebedůvěru.

Měl  jsem  ale  štěstí  a  kapra  jsem  nakonecpodebral.  Nemohu  vylíčit,  jakou  jsem  měl radost. Byla totiž taková, že bych ji jen stěží popsal. Velké kapří tělo jsem držel v náruči a vychutnával si úžasné okamžiky. Byl jsem na vrcholu opravdového blaha. Kaprovi do 20 kg chyběl pouhý jeden kilogram a jsem si  jist,  že  před  třením  bych  se  dostal  o nějaký kilogram výše. Ale to nebylo vůbec podstatné.  Mnohem  důležitější  bylo,  že jsem se s tak úžasným kaprem mohl setkat na  břehu.  Další  podstatnou  věcí  je  místo,   odkud mi kapr zabral. Díky tomuto záběru  jsem  mohl  stavět  na prvních  znalostech,  kde se velcí kapři pohybují a sbírají potravu. O  tom,  že  se  mi  to  časem  podařilo,  svědčily  další  výpravy,  při  kterých  jsem  ulovil  několik vskutku báječných ryb.
     
Za  dobu  strávenou  na  Oplatilu  jsem  se  naučil spoustu věcí. Jednou ze zajímavých  skutečností je určitě chytání ryb na plavačkový prut. Se železnou pravidelností platilo, pokud se krmila bílá ryba a líni, krmil se i kapr. Nikdy jsem neměl záběr v době, kdy se  mi  splávek  ani  nehnul.  Naopak,  když  jsem tahal jednoho cejna za druhým, kapři byli dle mého názoru v pohybu a krmili se stejným  způsobem.  Také  jsem  poznal,  že  s  obsádkou  kaprů  to  není  tak  růžové,  jak  se povídalo. Zaslechl jsem mnoho historek, ale  většina  z  nich  byly  pouze  domněnky.  Jistě  jsem  nenahlédl  do  celého  tajemství  Oplatilu.  Také  nic  neznamená,  že  jsem  mnohé  z  ryb  ulovil  vícekrát.  Avšak  malý  obrázek jsem si o této vodě udělal...nachytano.cz
    
Většina  kaprů  plavala  v  jednom  hejnu  a přesně po svých trasách. Nástrahy umístěné  mimo  tyto  trasy  mohly  na  dně  ležet  třeba měsíc bez povšimnutí a jsem si jistý, že by tam ležely klidně i déle. Neexistovalo, aby  kapři  měnili  své  cesty  kvůli  krmení.  Ač  jsem  se  snažil  vyrobit  opravdu  kvalitní  boilies, nikdy se mi to nepovedlo. Proto mi nezbývalo  nic  jiného,  než  tyto  cesty  najít  a  nástrahu  jim  předložit  přímo  do  trasy.  Toho  jsem  docílil  prostorovým  chytáním  (montáže jsem posouval od břehu po několika  metrech).  Kapři  se  po  svých  trasách  pohybovali  pravidelně,  s  výjimkou  období  tření  a  pozdního  podzimu.  To  nasvědčuje  tomu, že za několik dní až týdnů bez záběru přišel den, kdy se dalo ulovit několik kaprů. Čekal  jsem  dlouhé  dny  (někdy  i  týdny)  na  dobu, než kapři konečně najeli do vytypovaných  míst.  Když  dorazili,  obdržel  jsem  většinou  záběr  a  dvakrát  se  mi  přihodilo,  že  jsem  měl  na  břehu  dva  úlovky  během  chvíle. Bylo znát, když kapři najeli. Po záběrech  nemělo  cenu  nahazovat  na  totožná  místa.  Kapři  už  byli  pryč.  Ani  krmením  jsem je neudržel. Jediné, co se dalo udělat, bylo okamžitě se sbalit a přesunout na jiné místo, samozřejmě ve směru jejich plavby. Jedině tak se dalo pomýšlet na další záběr. V horším případě (nesprávný odhad jejich směru plavby) se zase mohlo čekat několik týdnů,   než   kapři   horká   místa   navštíví.   Myslím, že jsem si s kapry užil své a mnohý by   litoval   tu   spoustu   času,   který   jsem   Oplatilu  věnoval.  Měl  jsem  to  štěstí,  že  mě rybářská škola na tyto dlouhé výpravy uvolňovala a zahrnula tuto činnost do části praktického  vzdělávání.  Díky  tomu  jsem  mohl  realizovat  své  plány,  a  následně  tak  ulovit  několik  málo  cenných  kaprů.  Když  jsem na kapří trasy přišel, dalo by se říci, že mám  vystaráno.  Omyl.  Kapři  zanedlouho  změnili své cesty a já mohl začít od samého začátku.  To  je  ale  už  jiný  příběh  a  dalších  několik stovek „rybohodin“.
 
Když  to  tak  shrnu,  tak    jeden  kapr  ulovený  na  Oplatilu  se  rovnal  přibližně  jednomu měsíci přemýšlivého lovu. I přes tento   závratný   údaj   mě   Oplatil   naučil   spoustu věcí a prožil jsem tam jedny z nejkrásnějších dní ve svém rybářském životě. Vím, že se to už nikdy nevrátí. Vím to ode dne,  kdy  jsem  si  jel  po  několikáté  předvnadit místo v průplavu. Bohužel tam, kde jsem  po  dobu  jednoho  měsíce  opětovně  zkoušel ryby učit na boilies, se projížděly tatrovky s bagrem. Takže jsem ani  tentokrát  kapry  na  boilies  nenaučil.   Nebo   možná   ano,   ale  to  už  se  nikdy  nedozvím.  Oplatil    spadl    pod    rybářský    svaz  a  od  tohoto  roku  patří  do   soupisu   revírů.   Sousední   Týniště    se    po    dvou    letech    stalo  pro  rybáře  nezajímavou  vodou.  Jakpak  by  ne,  když  se  vyplundrovalo...    Kam    jinam    se  přemístit  než  na  vodu,  kde  je alespoň několik málo kaprů, kvůli kterým jsem žil svůj sen, že  jednou  budou  mít  nad  25  kg.  Už  nemám  kam  jít.  Kde  se  schovat  před  „masochtivými“  rybáři.   Alespoň  ne v oblasti  mého bydliště. Jsem naštvaný, ale vím, že s tím nic neudělám. Jsem   rozčílený   na   rybářský   svaz i na některé české rybáře, jelikož   si   stále   neuvědomují,   že   se   sami   připravujeme   o   poklady,   které   jsou   v   zahraničí   hodnoceny   zlatem.   Proč   by    na    pískovnách,    slepých    ramenech,   řekách   nebo   kdekoliv   jinde   v  ČR  nemohli  plavat  kapři  nad  25  kg?  Samozřejmě, že mohli. A dorostli by s přehledem.  Tím  jsem  si  zcela  jistý.  Ačkoli  nemáme  klimatické  podmínky  podobné  například  Francii,  věřte,  že  bychom  byli  zemí s takovou spoustou zajímavých vod hodnocených  po  stránce  velkých  kaprů  podobným  metrem.  Bohužel,  u  nás  se  na  všechno  zřejmě  musí  přicházet  až  po  spoušti.  Na  Oplatilu  a  možná,  že  také  někde jinde, rybářský řád stanovuje horní hranici kapra. Také se zakázalo, co se dalo. To je dobrý krok, jak uchránit kapry, a se všemi zákazy souhlasím a plně to respektuji. Klidně bych chytal jen na jeden prut se  zákazem  vyvážení,  vnadění  a  dokonce  i nočního rybaření, se kterým se tak plně neztotožňuji, a vím, že patří mezi nejkrásnější   zážitky,   jaké   rybář   může   zažít.   Podstoupil bych tohle všechno, jen kdybychom  se  všichni  začali  chovat  ke  kaprovi  s náležitou láskou a úctou. 
   
Mile   rád   bych   závěrem   napsal,   že   doufám, že si Oplatil i jiné vody uchovají obsádku velkých kaprů. Jednoduše tomu ze  zkušeností  z  ostatních  vod  nevěřím,  přestože  bych  se  rád  mýlil.  I  přes  horní  míru  kapra  a  jiné  zákazy  -  kapři  budou  zabiti.   V   lepším   případě   se   rozeberou   do   jiných   soukromých   lokalit,   kde   si   za  jejich  ulovení  budeme  muset  slušně  zaplatit.  Je  to  pořád  chyba  ČRS?  Nikoliv,  je  to  v  nás  lidech.  Dopadne  to  bohužel  tak   jako   s   ostatními   pískovnami,   na   kterých  jsem  v  minulosti  rybařil.  Možná  i z těchto důvodů si povolenku na Oplatil nekoupím.  Ničilo  by  mě  to.  Přesně  tak  jako   na   ostatních   vodách   v   minulosti,   které  již  podlehly.  Chci  si  Oplatil  pamatovat takový, jaký byl, i když o něm nechci ztratit přehled. Je mi to opravdu líto, a kdybych kaprařinu  tolik  nemiloval,  jistě  bych  se  jí  pro  naše   podmínky   vzdal.   Takhle   se   budu   muset  vydat  dál.  Pokusit  se  najít  ještě  nějaké  nezplundrované  vody  v  ČR  nebo  vyjet za svými kapry do jiných, příznivějších zemí.

Lukáš Krása

Písník Oplatil

Ceny povolenek       pro členy ČRS 2.500,-Kč       pro nečleny 4.500,- Kč

Na písníku Oplatil platí pouze místní povolenky vydané Východočeským územním svazem Hradec Králové. Na písníku Oplatil neplatí žádné jiné povolenky
nachytano.czNa písníku Oplatil platí ustanovení Rybářského řádu Východočeského územního svazu a dále je rybolov upraven bližšími podmínkami výkonu rybářského práva.
Na pístníku Oplatil platí pouze místní povolenky. Na pístníku Oplatil je povolen rybolov pouze ze břehu v období od 1.5. do 31.12. kalendářního roku.
Platí zákaz používání všech druhů bojí a jiných předmětů pro označení místa lovu.
Lov dravých druhů ryb (štika, candát, bolen,sumec,okoun) povolen pouze na umělou nástrahu.
Na písníku Oplatil je rybolov zakázán z ostrova a ze severní části označeno zelenou barvou nebo tabulemi.
Zákaz vyvážení návnad i nástrah všemi způsoby, přitom není rozhodující jaké se používá plavidlo, nebo zaváží – li se nástraha a návnada plaváním.
Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe podběrák o minimální délce ramene 70 cm a položku pod ryby (odkládací rohož) pro manipulaci s ulovenými rybami. (focení, měření apod.)
Každý lovící je osobně zodpovědný za pořádek ve svém okolí. Je zakázáno tábořit u vody včetně rozdělávání ohně. Parkování dopravních prostředků povoleno jen na místech k tomu určených.
Po ponechání si jednoho kusu ušlechtilé ryby (kapr, lín, štika, candát, sumec, amur) končí denní lov.
Dopustí li se držitel povolenky jednání, které bude mít za následek odebrání povolenky, bude tato zadržena automaticky do konce kalendářního roku.

Pokud se Vám článek líbil, podpořte ho prosím svým laikem, případně ohodnoťte hvězdičkou. Uvítáme především komentáře k rozvinutí diskuzí s vašimi názory a zkušenostmi k danému tématu. Registrace k psaní komentářů není nutná.Sdílet članek

Hodnocení článku

Počet hlasů: 9

Diskuze

Přidat příspěvek do diskuze