Je možné použít část rybky jako nástrahu před zahájením lovu dravců?

Chtěl bych Vás poprosit o radu s výkladem Rrybářského řádu, rybářského práva.
Konkrétně jde o přílohu č. 7 k vyhlášce 197/2004 Sb.
nachytano.czZde je napsáno: "Nástražní rybka se použije pouze v období od 16. června do 31. prosince. Jako nástražní rybka se nepoužijí ryby lososovité, úhoř, chráněné druhy ryb a ryby nedosahující nejmenší lovné míry".
Můj dotaz zní: Za co se dá ještě považovat nástražní rybka a co už ne? Pokud například použiji jako nástrahu pod háček kus rybího masa, nebo část mrtvé ryby (ocas, hlavu), jedná se o nástražní rybku, nebo už o normální nástrahu, kterou mohu používat při lovu na těžko? Konkrétně bych chtěl vyrazit na úhoře a jako nástrahy mi byly doporučeny rousnice, hnojáci a právě mrtvá rybka, nebo její část.

Odpověď:

Je třeba vycházet z toho, že zákon o rybářství ani jeho prováděcí vyhláška nemají žádnou definici pojmu nástražní rybka, vyjma té, kterou citujete, tedy uvedenou v příloze č. 7 vyhl. č. 197/2004 Sb. Vzhledem k tomu, že tato jediná definice neuvádí (ať již pozitivně nebo negativně), zda se za nástražní rybku považuje i jen její část, musíme si pomoci výkladem, a to výkladem sledujícím ratio legis, tedy smysl a účel této legislativní úpravy. A z tohoto pohledu ať již tato úprava sleduje ochranu nástražních rybek samotných nebo ryb lovených, anebo obojí, vždy nám vychází, že za nástražní rybku je třeba považovat byť i jen její část. Bylo-li by tomu jinak, vyžadovalo by to v právním předpise vyjádření expressis verbis, že za nástražní rybku se nepovažují její pouhé části, a to ještě s přesnějším vyjádřením, co je pouhou částí (jen ocásek?) a co je jen poškozená rybka (naopak celá rybka bez ocásku). Jinak by byly spory o výklad ustanovení o nástražní rybce neřešitelné.
Takže nástražní rybkou je všechno od celé rybky, 3/4 rybky, 1/2 rybky, 1/4 rybky až po ocásek z rybky.

Odpovídal:JUDr. Alexander Šíma
Zdroj:https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/legislativa/dotazy

Sdílet članek

Hodnocení článku

Počet hlasů: 4

Diskuze

Přidat příspěvek do diskuze