Vyjádření předsedy ÚS, Ing. Pavla Kociána na nové BPVRP v US Severní Morava a Slezko

Během posledních dvou měsíců hospodářský odbor našeho územního svazu projednal Bližší podmínky výkonu rybářského práva (BPVRP) pro příští rok. Akceptoval tak nejen připomínky a návrhy z jednotlivých místních organizací, ale návrh BPVRP konzultoval i s některými členy rybářské stráže.

nachytano.czPředložený návrh BPVRP pak následně projednal a schválil výbor našeho územního svazu. Zveřejnění nových BPVRP v našem červnovém Zpravodaji vyvolalo téměř okamžitě silnou reakci prakticky napříč celým našim územním svazem.

Myslíte si, že navrhované změny v BPVRP jsou správné?

Když se nad novými BPVRP pořádně zamyslíte, tak si uvědomíte, že většina nových opatření jsou zacílena na maximální ochranu ryb, zejména dravců a
dále na snížení ročního limitu odlovených ryb, kterých je v našich revírech čím dál míň (lín, parma). Je mi jasné, že navrhované změny se nemusí nutně líbit každému. Já osobně, protože „pocházím“ z čistě pstruhové místní organizace,jsem při projednávání BPVRP na výboru územního svazu nesouhlasil s navýšením míry u lipana a to vzhledem ke krátkověkosti této ryby a k výskytu velkého počtu predátorů na našich revírech. Jelikož jsem v tomto bodě byl přehlasován, tak mi nezbývá nic jiného než se novým BPVRP podřídit.Ještě mi dovolte jednu poznámku: BPVRP pro rok 2020 obsahují proti minulým létům velmi razantní změny (dříve se jednalo spíše o kosmetické změny). To je zřejmě i důvodem obsáhlé diskuze mezi řadovými členy. Přes to si já osobně myslím, že BPVRP na rok 2020, tak jak je navrhl náš hospodářský odbor jsou správné.

Která opatření vyvolala nejvíc negativních reakcí?

Pokud je mi známo, tak kupodivu téměř nikdo neprotestoval proti rozšíření spektra vyjmenovaných druhů ryb o parmu a lína, které spadají do ročního povoleného limitu (40 ks) odlovených ryb. Také k ostatním opatřením nebyly v zásadě výhrady, až na povinné osvětlení místa lovu, týkajícího se mimo jiné i pstruhových revírů (osvětlení při vláčení nebo muškaření a zabrodění do toku). Zde je nutné ale zdůraznit, že osvětlení je povinné
až hodinu po západu slunce. Vzhledem k povoleným dobám lovu na těchto revírech si s tímto nařízením lovící nemusí dělat problémy.

Ovšem nejvíc negativních reakcí zaznělo na minimální velikost nástražní rybky (15 cm). Toto opatření má za cíl eliminovat úlovky podměrečných dravců, u nichž zažrání nástrahy zvyšuje riziko mortality. Navíc, pokud by toto opatření nevešlo v platnost, tak je zcela zbytečné zvyšovat nejmenší lovnou míru u candáta a štiky. Byl postup schvalování v souladu s platnými stanovami? Zde zabrousím trochu do historie, kdy minimálně posledních jedenáct let se při schvalování BPVRP praktikoval stále stejný postup. Hospodářský odbor navrhl změny BPVRP a výbor územního svazu je následně projednal a
schválil. BPVRP se doposud nikdy neprojednávaly a neschvalovaly na konferencích. Když nový výbor před rokem nastoupil do „rozjetého vlaku“, tak prvním úkolem který nesnesl odkladu bylo právě projednání a schválení BPVRP na rok 2019. Stejný postup se aplikoval i letos v případě projednávání a schvalování BPVRP na rok 2020. Přestože v obou případech se výborové schůze účastnil vždy i zástupce územní dozorčí komise, nikdy jsme na tento postup, který je v rozporu se stanovami, nebyli upozorněni. Nejvíce zarážející na této věci je to, že jsme ze strany územní dozorčí komise byli upozorněni na tuto chybu až zápisem s jejich červnové schůze, která proběhla 18. 6. tohoto roku. Což bylo navíc v momentě, kdy takto schválené BPVRP byly již odeslány na Radu ČRS. Proto jsme hned na tuto skutečnost reagovali a to svoláním mimořádné konference na úterý, 30. 7. 2019, která má na programu pouze jediný bod – projednání a schválení BPVRP. Co mě ale osobně minimálně překvapilo, bylo rozeslání otevřeného dopisu všem MO a to zástupci místní organizace Olomouc, ve kterém poukazují na chybu při schvalování BPVRP, přičemž jim už na stole pár dní ležela pozvánka na mimořádnou konferenci, která by měla tento nedostatek odstranit. Tutéž pozvánku obdrželi rovněž zástupci všech místních organizací našeho územního svazu.

Zdroj: http://rybsvaz-ms.cz/clanky/zpravodaj/

Sdílet

Diskuze

Přidat příspěvek do diskuze