Únik amoniaku do potoka způsobil úhyn ryb. Firma zaplatí pokutu 200 tisíc

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Českých Budějovicích uložili pokutu 200 tisíc korun společnosti Agpi. Ze střediska firmy ACHS Milevsko – Staňkov v Sepekově unikaly látky s vysokým obsahem amoniakálního dusíku do Milevského potoka, což mělo za následek i úhyn ryb v rybníku Tovaryš u Sepekova. Příčinou byla nedostatečná opatření při zacházení se závadnými látkami, čímž firma poškodila životní prostředí a porušila vodní zákon.

nachytano.czNa začátku července 2019 otrávila voda z Milevského potoka ryby v rybníku Tovaryš u Sepekova. Jednalo se o více než čtyři tuny převážně kapra. Příčinu ihned začala šetřit inspekce životního prostředí ve spolupráci s Policií ČR a městem Milevskem.

Inspektoři při kontrole objevili vodu zapáchající po amoniaku v kanalizaci nejen v areálu firmy, ale i mimo něj. „U všech odebraných vzorků vody byly prokázány vysoké koncentrace amoniakálního dusíku, který unikal do zatrubněné kanalizace. Tím společnost negativně ovlivnila kvalitu povrchových vod v Milevském potoce, což mělo za následek i úhyn ryb v rybníku Tovaryš u Sepekova,“ uvedl Vladimír Jiráček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Českých Budějovicích.

Zacházením se závadnými látkami dochází k ohrožení životního prostředí, které může následně vést až k jeho poškození, v tomto případě ke kontaminaci povrchových vod. Při určení výše pokuty, která může být podle zákona až jeden milion korun, přihlédli inspektoři k aktivnímu přístupu společnosti Agpi. „Ta projevila okamžitou snahu o zajištění neškodné likvidace závadných látek v nejbližším možném období. Odstranila je z dešťové kanalizace i dosazovací nádrže a nechala vyčistit a opravit čistírnu odpadních vod,“ dodala Radka Nastoupilová, mluvčí ČIŽP.

Společnost se proti rozhodnutí o pokutě neodvolala, a tak sankce 18. prosince 2019 nabyla právní moci.

Autor: Lucie Kotrbová
Zdroj: https://www.denik.cz/krimi/agpi-zaplati-pokutu-200-tisic-za-unik-amoniaku-a-uhyn-ryb-20200110.html

Článek ze září 2019

Na začátku července otrávila voda z Milevského potoka ryby v rybníku Tovaryš u Sepekova.

Vše stále prověřují inspektoři z oddělení ochrany vod Oblastního inspektorátu České Budějovice. "Ve spolupráci s MěÚ Milevsko provedli terénní šetření podél potoka za účelem zjištění možné příčiny znečištění toku. Šetření se účastnili například také pracovníci města Milevsko, Povodí Vltavy s. p. a Policie ČR," uvedla zástupkyně mluvčí České inspekce životního prostředí Jana Jandová.

V rámci terénního šetření byly podle jejích slov vytipovány subjekty, které mohly být zdrojem znečištění. U nich provedli inspektoři kontrolu a odebrali vzorky. "Zatím u jednoho kontrolovaného subjektu analýzy potvrdily zhruba stonásobné překročení limitních hodnot pro amoniakální dusík, který mohl být příčinou akutní intoxikace ryb v rybníku Tovaryš, kam Milevský potok vtéká. S původcem možného znečištění bude zahájeno přestupkové řízení," vysvětlila Jana Jandová.

Není ale vyloučeno, že se na otravě ryb podílel i jiný znečišťovatel. Kontroly dalších vytipovaných subjektů pokračují.

Zdroj: https://pisecky.denik.cz/zpravy_region/kontrola-odhalila-jednoho-vinika-uhynu-ryb-20190909.html

Sdílet

Diskuze

Přidat příspěvek do diskuze