Jedovatá voda otrávila v rybníku na Písecku přes dvě tuny ryb

Desítky ryb uhynuly v rybníku Tovaryš u Sepekova na Písecku. Převažují hlavně kapři. I když se zatím přesně neví, co za úhynem stojí, pravděpodobně za to může jedovatá voda, která se do rybníku dostává přes Milevský potok.

nachytano.czMrtvé ryby objevili rybáří v pátek 12. července. „Nezachytili jsme je jen přímo v rybníku, ale i na přítoku. Pravděpodobně tak došlo k otravě. V pátek jsme odebrali vzorky k rozboru, ale na výsledky zatím čekáme. V tuto chvíli se ale dá říci, že potok je vytrávený od Milevska až po rybník Tovaryš,“ vysvětluje Petr Tůma, jednatel společnosti BioFish, která má rybník v pronájmu od Královské kanonie premonstrátů na Strahově.


    O tom, že se do vody dostala škodlivá látka, je víceméně přesvědčený. „Zřejmé je to hlavně kvůli tomu, že ryby uhynuly v krátkém časovém horizontu na toku nad rybníkem a podle některých informací snad i pod rybníkem. Vypadá to, že do Milevského potoka uniklo něco z kanalizace, i když to zatím nemáme potvrzené,“ dodává Tůma s tím, že do té doby na rybníku žádný podobný problém nezaznamenal.
    
Problémy s vodou byly už v minulosti

    Už v minulosti však byl s kvalitou vody v potoce problém. Pracovníci Povodí Vltavy zde prováděli pravidelný monitoring povrchové vody, při kterém zjistili kontaminaci splaškami z městské kanalizace. V únoru se tento bod dokonce řešil i na jednání Rady města a vedení Milevska se zavázalo kvalitu vody vytékající do Milevského potoka v budoucnu řešit.

    „ČEVAK s námi tuto záležitost už probíral. Jenže jsme od něj dostali stanovisko, které do určité míry rozporuje některá vyjádření Povodí Vltavy. Doporučili nám započít kroky vedoucí k nápravě. V prvním kroku je nutné objednat revizi dešťových kanalizací, která by měla odhalit černé přípojky, ty právě mohou být zdrojem znečištění vody a je třeba je odstranit,“ říká místostarosta Milevska Michal Horek.

    Přestože dříve na rybníku k úhynu ryb ve velkém nedocházelo, Horek i tak připouští, že nebezpečná voda do potoka mohla unikat dlouhodobě. „S odpadními vodami se potýkáme v Milevsku už delší dobu a je na městu, aby se k tomu nepopulárnímu problému postavilo čelem. Aktuálně jsme ve stavu, kdy revizi objednáme, ale bude trvat dlouhou dobu, než celou síť s ČEVAKem zkontrolujeme,“ dodává místostarosta.

    Téměř sedmikilometrový úsek Milevského potoka spojující centrum města s rybníkem Tovaryš tak zatím může podobná pohroma postihnout i v příštích měsících. Problémem je, že doposud nikdo neví, jaká látka všechny ryby otrávila.

    „Jsme teď ve fázi odebírání vzorků jak z Milevského potoka, tak z jeho přítoků. Zatím však nevíme, co je tou příčinou úhynu, musíme počkat i na pitvu mrtvých kusů ryb. Až zjistíme, co je hlavním zdrojem kontaminace, bude možné pracovat na nápravě,“ podotýká Kristýna Jirmannová z milevského Odboru životního prostředí.

    Rozsáhlou otravu potoka a rybníka doposud nepřežilo více než dvě tuny ryb a je pravděpodobné, že další stovky kilogramů ještě přibudou. „To je zatím jen množství, které máme spočítané. V tuto chvíli nevíme, jestli byl kompletně vytrávený celý rybník, to bychom zjistili až při výlovu. Škody zatím odhadovat nechci, ale tak trochu očekávám, že částky půjdou do statisíců korun,“ neskrývá obavy Tůma a doufá, že se městu podaří příčiny brzy odhalit a únikům jedovaté vody trvale zabránit.
 

Autor: Michal Bělský

Zdroj: https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/otravene-ryby-jedovata-voda-pisecko-sepekov.A190716_094734_budejovice-zpravy_mrl

Sdílet

Diskuze

Přidat příspěvek do diskuze