Čtyři revíry mají výjimku na 24hodinový rybolov na roky 2020 – 2021

Revíry Labe 18 (č. 411 050) MO Brandýs n/Labem – St. Boleslav, Labe 19 (č. 411 051) MO Čelákovice, Labe 24A (č. 411 056) MO Kolín a Vltava 15 – Údolní nádrž Kamýk (č 411 503) SÚS získaly od Ministerstva zemědělství výjimku z denní doby lovu.

Výjimka byla udělena pro období od 16. 6. 2020 do 30. 9. 2020 v době od 0:00 do 4:00 hodin, od 16. 6. 2021 do 30. 9. 2021 v době od 0:00 do 4:00 hodin.

nachytano.cz „Mám radost, že na čtyřech revírech i v příštích dvou letech zůstane zachovaný 24hodinový rybolov a je tak možné vyjít vstříc našim rybářům. Zároveň je však důležité narovinu říci, že tyto revíry budou pod zvýšenou kontrolou rybářských stráží dotyčných MO, kterým bude vypomáhat rybářská stráž s celokrajskou působností ve spolupráci s poříční policií tak, aby zde byl pořádek a dodržovala se stanovená pravidla rybolovu. Vše si můžeme pokazit jen sami a my uděláme vše pro to, aby se to nestalo,“ uvedl předseda SÚS Dušan Hýbner.

V době udělené výjimky se povoluje lov pouze na nástrahu rostlinného původu nebo na nástražní rybu o délce minimálně 15 cm, přičemž nemohou být použity k lovu její části. Za nástrahy rostlinného původu lze považovat také nástrahy typu boilies nebo pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena komponenty živočišného původu.

Připomínáme, že osoba provádějící lov ryb je povinna:

– osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem, zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje

– v případě pokračování lovu ryb po 24. hodině zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu a číslo rybářského revíru, pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.

– respektovat ustanovení Řádu plavební bezpečnosti, a to zejména ta ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a za stání (čl. 3.13 a čl. 3.20 Řádu plavební bezpečnosti).

Zdroj: https://www.crs-sus.cz/ctyri-reviry-maji-vyjimku-na-24hodinovy-rybolov-na-roky-2020-2021/

Sdílet

Diskuze

Přidat příspěvek do diskuze