Cejn siný

Abramís ballerus(Linnaeus, 1758)

Popis: z našich cejnů má nejštíhlejší tělo, z boků nápadně stlačené. Řitní ploutev je velmi dlouhá. Hlava je zakončena ústy mírně obrácenými nahoru.Ve hřbetní ploutvi jsou 3 tvrdé a 8—9 měkkých paprsků, v řitní ploutvi 3 tvrdé a 34—46 měkkých paprsků. V postranní čáře je 62—77 šupin, nad ní 13—20,pod ní 7—11 šupin. Žaberních tyčinek je 30—39, požerákové zuby jsou jednořadé (5—5).

Zbarvení: základní zbarvení je stříbřitě lesklé, hřbet je modrošedý nebo nazelenalý, nepárové ploutve jsou šedavé, párové nažloutlé a všechny mají tmavé okraje.

Pohlavní rozdíly: pohlavně zralí samci mají údajně v době tření nad řitní ploutví třecí vyrážku, další rozdily nejsou uváděny.

Výskyt: u nás se vyskytuje ve velkých řekách. Řídký výskyt je znám z Labe, Vltavy a Odry. Ve větší míře se objevuje v dolním toku Moravy a Dyje.V Hronu je ojedinělý, v Tise a Dunaji běžný, ve Váhu patří v některých úsecích k masověji se vyskytujícím druhům, pravidelně se vyskytuje v dolním toku Čiernej vody (přítok Dudváhu) a v Malém Dunaji. V inundačních tůních Dunaje bylo zjištěno maximum 108 ks.ha-1 a 1 kg.ha-1, v dunajských ramenech až 150 ks.hat při 4,01 kg.ha1 (HOLČÍK a BASTL, 1973; LUSK, BARUŠ VOSTRADOVSKÝ. 1983; SEDLÁR a kol., 1989).

Růst a věk: největší jedinci v našich podmínkách dorůstají délky kolem 50cm a dosahují hmotnosti 1 kg při věku až sedmnácti let. Z roku 1985 jsou známy z Jihlavy úlovky o délce 44 cm a 39 cm, s odpovídajícími hmotnostmi 0,91 kg a 0,46 kg. V Dunaji byl uloven desetiletý jedinec o délce těla 31,5 cm a o hmotnosti přes 0,5 kg (BALON. 1963). V dunajských ramenech dosahoval v jednotlivých letech života následujících průměrných délek (n = 312, k přepočtu na celkovou délku použit koeficient 1,25): 1. rok — 93 mm, 2. rok — 163 mm, 3. rok — 221 mm, 4. rok — 265 mm, 5. rok — 286 mm, 6. rok —298mm 7.rok—311 mm,8.rok_344mm,9.rok-381 mm (BALON.1963).V nádrži Žínlékeš u Čalova byl průměrný růst následující:N=44 :1.rok-58mm,2.rok-99mm,3.rok-134mm,4rok-166mm,5.rok-188mm,6.rok-200mm,7.rok-216mm, 8. rok - 240 mm (SEDR. STRAŇAĺ. MAKARA, 1976).

Potrava: hlavní součást potravy tvoří zooplankton zejména perloočky.

Rozmnožování: pohlavně dospívá ve věku 3—4 roky. Tře se koncem dubna a v květnu při teplotě vody 11—15 °C. Na jednu samici připadá až 25 000 jiker které sou vytírány na rostliny nebo na štěrkovité dno.

Význam: při sportovtím rybolovu představuje jen přežitostný úlovek, hospdářskou těžbou sítěmi se loví ve větším množství hlavně v jarním období,kdy se stahuje z Dunaje do průtočných ramen.

nachytano.cz
  

Sdílet članek

Hodnocení článku

Počet hlasů: 0

Diskuze

Přidat příspěvek do diskuze