Látka ohrozila lidi, zabíjela ryby. Škody šly do milionů. Trest ale nepadne

Policie odložila případ úniku velmi nebezpečné látky, která se z Klatov dostala až do Labe. Škody dosáhly 3,5 milionu Kč.

Za loňský únik mimořádně nebezpečné látky z areálu společnosti Holz Schiller v Lubech u Klatov, která zamořila vodní toky od Drnového potoka až po Labe, zabíjela ryby a způsobila milionové škody, nebude nikdo potrestán. Policie ani po bezmála ročním šetření nenašla nachytano.czviníka, a tak případ odložila. Deníku to potvrdila klatovská okresní státní zástupkyně Jiřina Vítovcová.

K úniku chemické směsi, která se ve firmě používá k impregnaci dřeva, došlo vloni počátkem října. Šlo o látku, která lidem způsobuje těžké poleptání kůže, vážné poškození očí a zdraví a která je mimořádně nebezpečná pro vodní živočichy. Unikla proto, že někdo z nedbalosti či úmyslně zapnul (či nevypnul) dopouštění namáčecí impregnační vany. Z ní se látka dostala záchytné vany, která přetekla. I když to zaměstnanec firmy v noci zjistil, nikomu nic neoznámil a na vše se přišlo až ráno, kdy se začala tvořit pěna na Drnovém potoce. Problém byl v tom, že látka je ředitelná vodou, a tak ji nemohly zastavit žádné norné stěny ani podobná opatření. Muselo se počkat, až se voda naředí. Mezitím se šířila dále po proudu. „Z Drnového potoka se nebezpečná látka dostala do Úhlavy, dále do Radbuzy, Berounky, Vltavy a částečně byla detekována i v Labi. Celkově šlo o 270 km vodních toků,“ řekl Deníku zdroj obeznámený s vyšetřováním.

Na nebezpečí musela reagovat například plzeňská vodárna, která byla donucena přestat brát vodu z Úhlavy. Pro úpravnu vody tehdy využívala vodu z Radbuzy, odkud ji čerpali hasiči. „Preventivně obyvatelům nedoporučujeme konzumaci ryb ulovených v Úhlavě a Berounce, zalévání touto vodou na zahradách, ani napájení dobytka. Nedoporučuje se ani koupání,“ varovala tehdy mluvčí Plzeňského kraje Alena Marešová. Aby se 200 litrů uniklého roztoku dostatečně naředilo, muselo být z přehradních nádrží uvolněno do vodních toků téměř 20 milionů kubíků vody. Celkové náklady na likvidaci havárie dosáhly podle informací Deníku téměř 3,5 milionu korun. Trest za to ale nepadne.

„Věc byla odložena z důvodu nezjištění konkrétního pachatele,“ uvedla Vítovcová s tím, že z toho důvodu nemůže tedy být trestně postižena ani společnost Holz Schiller coby právnická osoba. „S ohledem na to, že do areálu byl možný přístup i zvenčí bez jakékoli kontroly, není vyloučeno, že pachatelem může být někdo cizí,“ uzavřela Vítovcová.

Případ ale ještě definitivně nekončí. Poškozené subjekty si mohou podat stížnost a také se případem budou pro možné spáchání přestupku zabývat odbor životního prostředí klatovské radnice a Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj.

Autor: Milan Kilián
https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/latka-ohrozila-lidi-zabijela-ryby-skody-sly-do-milionu-trest-ale-nepadne-20200904.html

Sdílet

Diskuze

Přidat příspěvek do diskuze