• FFA
Youtube kanál nachytano.cz Nachytano.cz na Facebooku TSS kanál nachytano.cz
Seznam témat »

Lov štik na rybičku a správný zásek

  • Cadox 5
15. 12. 2009
Kdo chytá s nastraženou rybkou, zná to drama velmi dobře mnoho dravců se nepodaří správně zaseknout. Kdo má rád zdolávání štiky a nenávidí švihy do prázdna, musí znát jisté triky.
Splávek na štiky se noří pod hladinu, jakoby ho tam zaráželo kladivo. Ještě jednou se vrátí na dohled a poté se bočně rozjede pryč. Několik sekund ještě sledujete červenou čepičku splávku pod vodou a poté zmizí definitivně v hloubce. Vlasec se odvíjí z navijáku, levá ruka pomáhá aby se nezadrhnul, nyní jen neudělat žádnou chybu! Vždyť jste nástražní rybku nabízeli tolik hodin, než se to konečně stalo a zabrala štika! Od ryby vás dělí již jen správný zásek. V určitém okamžiku překlopíte naviják a razantně vedete špičku prutu nahoru. Cítíte mocný odpor. Prut se několik sekund chvěje. Ale pak se šňůra prověsí a nástražní rybka vám s provokující lehkostí vypluje v ústrety. Kdo by neznal neúspěšné záseky při chytání štik? Neexistuje samozřejmě metoda, která vám zaručí, že nebudete mít vůbec žádný neúspěšný zásek. Existuje však mnoho možností, jak se velké části planých záseků vyhnout.

To, jestli bude váš zásek při lovu štik na nástražní rybku úspěšný, záleží zejména na jeho načasování.

Existují tři platné teorie, jedna z nich je jistě i ta vaše:

1. Bleskový zásek: Někteří rybáři postupují jako westernoví hrdinové. Dají štice tři až deset sekund a  zaseknou.

2. Útěkový zásek: Většina rybářů dokáže ovládnout svou netrpělivost. Po záběru čeká dokud se štika poprvé nezastaví, aby nástražní rybku otočila v tlamě. Když se potom vypraví dál, zaseknou.

3. Cigaretový zásek: Někteří rybáři, zejména ti starší, vykouří po záběru nejprve jednu, nebo dvě cigarety. Čekají tedy dobře deset minut, aby štika měla háček při záseku bezpečně v tlamě (případně až v jícnu). Která metoda tedy přináší nejméně chybných záseků? Odpověď vás možná překvapí. Vůbec nezáleží na načasování, nýbrž na tom, jakou montáž přitom použijete a v jaké situaci.

Příklad: Bleskový zásek zklame vždy, když velkou nástražní rybku nahodíte pouze s jedním trojháčkem umístěným v tlamě. Pokud štika uchopí nastraženou rybku uprostřed, nedostane se trojháček se štičí tlamou vůbec do kontaktu.To však neznamená, že by byl bleskový zásek špatný. Je to jen námitka proti montáži, se kterou jste ho kombinovali. K úspěchu však nevede ani cigaretová pauza, pokud nabízíte 15 centimetrovou ouklej na třech trojháčcích. U opatrné štiky hrozí, že nástrahu nechá bez povšimnutí. Trojháčky jí vadí již při záběru, nejpozději ale při otáčení rybky. Lačná štika naopak může nástrahu spolknout hlouběji, než je rybáři milé.

Váš úspěch při záseku tedy ve velké míře záleží na montáži.Projděme si nyní jednotlivé druhy záseků z tohoto úhlu pohledu.
„Bleskový zásek" je úspěšný pouze za jedné podmínky. Štika musí, poté co uchopí nástrahu do tlamy, s jistotou kousnout do  jednoho háčku, nebo trojháčku. V případě malé nástražní rybky, kterou si vezme velká štika, to většinou nebývá problém. Nástraha totiž zmizí téměř automaticky jedním soustem v štičí tlamě. Ale jak je to u větších nástražních rybek mezi 15 a 25 centimetry. Štika uchvátí větší nástrahu téměř vždy někde uprostřed těla. Pokud je háček umístěn pouze v tlamě nástražní rybky, nebo za její hřbetní ploutví, nemůže ho štika prakticky zachytit.To znamená, že rybku je třeba ustrojit dvěmi, raději dokonce třemi trojháčky. Při chytání na položenou se osvědčila zejména následující montáž: První trojháček je umístěn v ocase, druhý uprostřed boku rybky a třetí malý kousek před hlavou. Omotáním nitě okolo ocasu můžete montáž ještě více zpevnit.

Při lovu se splávkem by měla nástražní rybka ve vodě zaujmout co možná nejpřirozenější plavecký postoj. Nejlepší je použít systém, kdy je háček - držák rybky, umístěn nahoře pod hřbetní ploutví a dva trojháčky vlevo a vpravo na bocích. Nevybírejte příliš velké trojháčky. Chcete přece, aby do něj štika „kousla". V Anglii se považuje háček č. 4 za velký, obvyklé jsou velikosti 6 a 8. Samozřejmě to musí být stabilní a pevné háčky, aby vydržely i tvrdé zdolávání.  Bleskový zásek  je při použití této montáže naprosto úspěšný, označení bleskový byste však neměli brát příliš doslova. Když počkáte deset sekund místo tří, bude štika viset lépe a přesto ještě háček nespolkne.
Útěkový zásek je správný v případě, že nabízíte nástražní rybku delší než 15 centimetrů pouze na jednom trojháčku, nebo na jednom jednoduchém háčku.Tento postup je vhodný zejména při lovu s podvodním splávkem blízko dna, nebo pokud jsou ve vodě překážky. Každý další háček navíc by násobil možnost vázky. Na rozdíl od  bleskové montáže je nutné pro  útěkový zásek zvolit velké háčky alespoň velikost 4 (při 15 centimetrech), lépe ale velikost 2 nebo 1 (při 20 centimetrech). Představte si, co se pod vodou děje. Štika uhání s vaší rybkou a otočí si ji v tlamě, aby ji mohla spolknout hlavou napřed. Při záseku jí celou, už napůl pozřenou nástrahu snadno vytáhnete i z jícnu. Malý háček vyklouzne spolu s rybkou. Ale velký háček se zasekne. Štika spolkne nejprve hlavu nástrahy, to znamená, že když umístíte svůj háček do tlamky nástražní rybky, může se dříve zachytit. Zejména u „pomalých" zimních štik je to výhoda, protože takto necháte nástražní rybku jako ve zpomaleném filmu klouzat do požeráku. Příčinou mnoha záběrů s následným neúspěšným zásekem je umístění háčku uprostřed těla, tedy pod hřbetní ploutví. Při záseku často háček ještě ani zdaleka není v tlamě.

Při umístění háčku do tlamy nástrahy dáváme přednost velkému jednoduchému háčku ,u háčku umístěného na hřbetě pak velkému trojháčku. Často se stane, že štika pustí nástražní rybku s umístěným velkým trojháčkem v tlamě. Pravděpodobně jí překáží, když rybku otáčí a chce ji polknout. Obecně má umístění háčku do tlamky tu výhodu, že díky tomu lze nástražní rybku aktivně vést. Při škubání splávkem, nebo při lovu na položenou zaujímá přirozený postoj jako při plavání.Trojháček na hřbetě drží zase lépe při dalekých náhozech. Útěkový zásek se použije v případě, že se štika po první přestávce znovu vydá na útěk. Co ale dělat, když neudělá vůbec žádnou přestávku? Na to jsou dvě odpovědi. Existují štiky, které si vezmou 50 metrů šňůry z navijáku, než se zastaví. Stává se to právě při lovu s nástražními rybkami nad 20 centimetrů. Podle pozorování potápěčů jsou v některých případech tito dravci pronásledováni svými kolegy, kteří jim závidí ulovené sousto. Nezasekávejte nikdy v panice jenom proto, že se z navijáku odvinulo 30 metrů vlasce. V takových situacích právě dochází ke klasickým neúspěšným zásekům. Často to trvá čtyři, nebo pět minut, než se štika zastaví a rybku obrátí. Vyčkejte na tuto přestávku a následný rozjezd. Po záseku uvidíte, že váš háček bude (většinou) zaseknutý v koutku tlamy.Jen zřídka nemají takové panické útěky konkrétní příčinu. Štika je již napíchla na háčku, sama se zasekla a nyní uhání pryč.Takové ryby poznáte podle toho, že plují rychleji, než jiné štiky. V tom případě nenechávejte odvinout více než 50 metrů vlasce. Pokud do té doby štika neudělá přestávku, zasekněte. Tyto ryby se sice často zachytí při výjezdu po nástraze, ale háček je zaseknutý jen velmi mělce. Na tom by se však ani delším čekáním nic nezměnilo, spíše naopak.
A jak to vypadá se třetím - cigaretovým zásekem? Přehání to snad rybáři, kteří čekají deset minut? Nespolkne zatím štika nástrahu příliš hluboko? Tato doba je skutečně zbytečně dlouhá v případě, že jsou štiky hladové. V takové situaci spolknou nástrahu s trojháčkem až téměř do žaludku, pak ucítí, že je něco v nepořádku a uhánějí za nejbližší překážku, takže už je téměř nelze vytáhnout na břeh. Z toho pak nemá nikdo nic, ani rybář a štika už vůbec ne . Ale existují také situace, kdy je dlouhé čekání nutné. Například když jste ve velmi studené vodě měli již několik záběrů, ale útěkový zásek nebyl úspěšný. V takovém případě je vhodné dát štice více času. Může se dokonce stát,že zásek je i po 15 minutách stále ještě neúspěšný, ačkoliv stopy po kousnutí na nástražní rybce prozrazují, že se pohodlně vešla do štičí tlamy. V takových případech může být úspěšná (prodloužená) cigaretová přestávka. Zejména tehdy, když se štika po záběru téměř nepohne z místa.Takové dlouhé čekání má ještě jednu nevýhodu. Pomalé štiky pouští často nástražní rybku ještě před zásekem. Jak tedy nejlépe na zimní štiky? Propíchněte nástražní rybku několika trojháčky a použijte bleskový zásek. I nejpomalejší štika se při záběru nevyhne tomu, aby vzala nástrahu do tlamy.

Další a neméně důležitý bod který rozhoduje o úlovku je kvalita vašeho záseku. Vše záleží na tom, jak silně zaseknete, jakou technikou a na jakou vzdálenost. Dále tu hraje roli i kvalita šňůry a akce prutu. Nejprve si povíme něco o síle a technice záseku. Zasekněte teprve tehdy, když máte skutečně kontakt se štikou. Dejte prut níže, naviňte kousek vlasce, opatrně vyrovnejte případné záhyby. Potom štiku přitahujte, dokud nevyvine znatelný odpor. Nyní trhněte prutem prudce nahoru. Udělejte to poměrně velkou silou.Trojháček se musí nejprve uvolnit z nástražní rybky a teprve potom proniknout do tvrdé štičí tlamy. Opakujte zasekávání tak často, dokud necítíte celou váhu štiky na druhém konci .Někdy jsou třeba tři až čtyři trhnutí. Kdykoliv je to možné, měli byste zmenšovat vzdálenost mezi sebou a štikou před zásekem. Pokud se štika vydala podél břehu nebo pokud chytáte ze člunu, začněte ji pronásledovat, naviňte volnou šňůru a zasekněte zblízka.
Přesto dávejte dobrý pozor. Když jste například se člunem od ryby vzdáleni jen několik metrů, musíte sílu záseku dávkovat, to znamená, že je třeba zasekávat stále silně ,ale ne příliš .Jinak by se u skutečně kapitální štiky mohl přetrhnout vlasec. K úspěchu vám teď už schází jen prut s tvrdou špičkou a vlasec, který se příliš neprotahuje.Většina prutů, které jsou určeny pro lov na živou rybku, je příliš měkká, s o něco těžším vláčecím prutem vám to půjde lépe. Příliš nezáleží na tom,jestli používáte monofilní vlasec,nebo pletenou šňůru. U značek, které moc nepruží to není tak důležité.
Vlasta Malý


Hodnocení článku:

       Počet hlasů: 19

Mohlo by vás také zajímat:

Diskuze ke článku


   

Nahrávejte prosím obrázky o maximální velikosti 3 MB (každá)
Vkládejte odkaz z adresové řádky prohlížeče

 
 
30. 09. 2013, 21:50

Jan Košata

, JanKosata@seznnam.cz

Všechny štiky na jednohák.Propíchnutí za hřbet (plotici) způsob lovu pod prutem na kačenu.Zásek provádim č.2 a mám snim letos 100% úspěšnost. 
http://nachytano.cz/files/guestbooks/guestbook1335/thumb-m/4615-1376813548781.jpghttp://nachytano.cz/files/guestbooks/guestbook1335/4616-1378389229553.jpghttp://nachytano.cz/files/guestbooks/guestbook1335/4617-stika_75cm.jpg

>> Reagovat


 
 
 
 

Osobní účet

 Zůstat přihlášen(a) Zapomenuté heslo?
Nemáte ještě svůj účet? Zaregistrujte se