• KING of the LAKE
Youtube kanál nachytano.cz Nachytano.cz na Facebooku TSS kanál nachytano.cz

Jeseter malý

  • Hobby G 3
13. 12. 2009

Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758

Popis: tělo vřetenovité s mírně zploštělým břichem a poměrně tenkým ocasním násadcem. Ústa jsou na spodní straně hlavy, před ústy jsou čtyři třásnité vousky. Oliva a Chitravadivelu (1972) uvádějí u dunajských jedinců ve hřbetní ploutvi 39-47 paprsků, v řitní ploutvi 23-39 paprsků, hřbetních štítků 10-15, bočních štítků 59-66, břišních štítků 12-16, žaberních tyčinek 14-23. Hensel (1969) popsal z Dunaje u Radvaně nález křížence jesetera malého s jeseterem ruským. Tento exemplář měřil 324 mm, ve hřbetní ploutvi měl 37 paprsků, v řitní ploutvi 29 paprsků, hřbetních štítků měl 11, bočních štítků 38, břišních štítků 9 a žaberních tyčinek 18. Vousky byly poměrně dlouhé, hladké, bez třásní.

Zbarvení: vrchní část těla je šedozelená až šedohnědá, boky jsou postupně světlejší, na přechodu do břišní části nažloutlé, břicho je špinavě bílé. Na vrchní části hlavy je zajímavá mozaikovitá kresba, která u samců v době tření dostává výrazný bělavý povlak. Byli chyceni jedinci se zbarvením těla do červena nebo do běla.

Pohlavní rozdíly: samci mají kratší prsní a břišní ploutve než samice.

Výskyt: jeseter malý patří mezi jesetery, kteří žijí po celý život pouze ve sladké vodě. Obývá řeky vtékající do Kaspického, Černého, Azovského, Baltického, Bílého a Barentsova moře. Dříve byl hojný nejen v Dunaji od Štúrova po Palkovičovo, ale i v dolním toku Váhu až po dvacátý říční kilometr, v dolní Nitře, v Hronu, občas se vyskytl v dolním Ipeľu a z Tisy vplouval do Latorice. V letech 1955-71 bylo ve slovenském úseku Dunaje v průměru těženo zátahovými sítěmi ročně 40 kg této ryby, v období 1972-79 tento druh již nebyl v zátazích zastoupen. Během let 1961-77 byla průměrná roční těžba sportovními rybáři v tomto úseku Dunaje 321 kg tohoto jesetera, přičemž bylo možné pozorovat postupný pokles úlovků. V poslední době je tento jeseter vysazován v Maďarsku, a tak je nadějné, že se jeho stavy budou v tomto úseku Dunaje zvyšovat. Slibný nárůst úlovků sezónní účelovou těžbou zátahovou sítí byl potvrzen v úseku Kravian pod Komárnem (v roce 1977 - 16 ulovených kusů, 1980 - 31 kus, 1982 - 82 kusy, 1984 - 201 kus, Sedlár a kol., 1989). Podle časopisu Poľovníctvo a rybárstvo bylo v roce 1987 evidováno sportovními rybáři ve vodách Latorice a Bodrogu 9 úlovků o délkách 560-685 mm a odpovídajících hmotnostech 875-1790 g, v roce 1988 v Latorici 8 úlovků o délkách 555-655 mm a hmotnostech 1000-1500 g.

Růst a věk: dožívá se věku i přes 20 let, v optimálních podmínkách dosahuje délky až 125 cm a hmotnosti 16 kg. Kovrižnych (1987) zjistil následující průměrný růst dunajských jedinců: 1. rok - 252 mm, 2. rok - 319 mm, 3. rok - 365 mm, 4. rok - 396 mm, 5. rok - 430 mm, 6. rok - 462 mm, 7. rok - 499 mm, 8. rok - 530 mm, 9. rok - 574 mm, 10. rok - 620 mm.

Potrava: hlavní součástí potravy jsou organismy dna (larvy vodního hmyzu, červi, měkkýši, korýši, pijavky). Potravu však dokáže sbírat i z hladiny, přičemž se otáčí břichem vzhůru.

Rozmnožování: ve střední části Dunaje dospívá ve věku 3-7 let, první výtěr byl zaznamenán u jedinců o délce 40 cm. Plodnost samic je až 149 000 jiker, ty jsou o průměru 2-3 mm, tmavě šedé, lepkavé, s neprůhledným obalem. Tření probíhá při teplotě vody 12-17 °C uprostřed koryt velkých řek.

Význam: je loven společně s dalšími rybami při hospodářské těžbě zátahovými sítěmi, přičemž v letech 1954-79 tvořil v našem úseku Dunaje v průměru 0,03 % z celkové získané biomasy ryb. Je oblíbenou, i když méně častou rybou sportovního rybolovu. Existují zprávy o jeho pomístním chovu na Slovensku v kaprových rybnících. Jeho maso je chuťově velmi ceněné, obsahuje kolem 6 % tuku. Z ochranářského hlediska je řazen mezi druhy kriticky ohrožené (Baruš a kol., 1989), i když není vyloučeno přeřazení do jiné kategorie, pokud se jeho početní stavy v našem úseku Dunaje trvale zvýší. Z tohoto pohledu je cenné, že se u nás již zdařil umělý výtěr (Mészáros, 1989). Značnou perspektivu zřejmě bude mít kříženec mezi vyzou velkou a jeseterem malým, zvaný bestěr, který se vyznačuje rychlým růstem a schopností pohlavně dospívat ve sladké vodě.

Hodnocení článku:

       Počet hlasů: 0

Mohlo by vás také zajímat:

Diskuze ke článku


   

Nahrávejte prosím obrázky o maximální velikosti 3 MB (každá)
Vkládejte odkaz z adresové řádky prohlížeče

 
 
Zatím nebyl vložen žádný příspěvek.


 
 
 
 

Osobní účet

 Zůstat přihlášen(a) Zapomenuté heslo?
Nemáte ještě svůj účet? Zaregistrujte se